กำหนดการรับสมัครภาคเรียนที่ 1/2563
รับสมัคร

รับสมัคร

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การสอบคัดเลือก

การสอบคัดเลือก

ประกาศผลสอบ

ประกาศผลสอบ

รายงานตัว

รายงานตัว

เปิดเรียน ภาคปกติ

เปิดเรียน ภาคปกติ

เปิดรับสมัคร นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

บัณฑิตวิทยาลัย จัดการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาสังคมศึกษา ระดับปริญญาโท

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสังคมศึกษา  มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research-Based Learning) เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  สามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้

ระบบบริการของบัณฑิตวิทยาลัย
001.png
002.png
003.png
004.png
005.png
006.png
007.png
008.png
009.png
010.png

ติดต่อเรา

Image
  • สถานที่ทำการ - อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • อีเมล - social@rmu.ac.th

จำนวนผู้เยี่ยมชม

000007726
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
16
29
78
7581
164
528
7726
© 2020 Social Studies (Master Degrees) RMU. All rights reserved.